Povrchové popáleniny

Povrchová popálenina nebo malá či velká popálenina prvního stupně je poranění kůže, které vzniklo vystavením intenzivnímu horku nebo kontaktem s hořícím materiálem. Při popálenině může dojít k poškození jak kůže, tak i podpovrchových tkání.

Pokud jsou takovéto rány menší než dvacetikoruna, lze je ošetřit doma pomocí Flamigelu®.

Popáleniny prvního stupně:

 • Jsou tmavě růžové a bolestivé.
 • Jsou na nich malé nebo žádné puchýřky.
 • Po několika dnech se spontánně zahojí beze vzniku jizev.

Popáleniny druhého stupně:

 • Jsou červené a bolestivé.
 • Vyznačují se tvorbou puchýřů.
 • Zahojí se zhruba do dvou týdnů a někdy po nich zůstávají jizvy.

Ošetřování

1

Chlazení

Okamžitě po popálení ránu začněte chladit po dobu dvaceti minut pod vlažnou tekoucí vodou.

2

Sušení

Jemně a lehce ránu osušte čistou textilií.

3

Ošetření

Pokud jsou v ráně nečistoty, musí se popálená část nejprve dezinfikovat pomocí dezinfekčního prostředku. Nanášejte na ránu Flamigel® 1 až 2krát denně

4

Krytí

V případě potřeby užijte prášek proti bolesti, v případě komplikací nebo bolesti vyhledejte lékaře.

Extra tipy:

 • Vždy si myjte ruce dezinfekčním mýdlem.
 • Nepropichujte puchýřky.
 • Velké puchýře (pokud hrozí, že by praskly, nebo pokud jsou příliš bolestivé) můžete propíchnout pomocí sterilní jehly a odstranit tekutinu.

Kdy je potřeba vyhledat lékaře?

 • Pokud jsou takovéto rány větší než dvacetikoruna.
 • Pokud se popálí děti.
 • V případě velkých nebo popraskaných puchýřů, které mají bílou, žlutou, žlutozelenou nebo hnědočernou barvu, nebo jsou jen málo bolestivé (většinou se jedná o hluboké popáleniny).
 • V případě popálenin hlavy, krku, chodidel nebo pohlavních orgánů.
 • V případě popálenin vzniklých chemikáliemi nebo elektrickým proudem.
 • V případě popálenin, které vznikly vdechnutím horkého vzduchu nebo páry.