Popáleniny z ozařování

tuba_l

 

Jedním z možných postupů léčby rakoviny je radioterapie. Působením ionizujícího záření dochází k poškození či zániku nádorových buněk, které se již následně nemnoží.

Mezi nežádoucí účinky, které se mohou touto léčbou projevit na ozařované kůži je místní zarudnutí až zhnědnutí, mokvání,  pocit horka a pálení či otoky .

Použitím  " Flamigelu " můžeme nežádoucí účinky nejen léčit, ale i preventivně jim předcházet.

Doporučená péče o kůži při ozařování

Používejte Flamigel

Díky preventivnímu ošetření Flamigelem nevzniknou při radioterapii  mokvající reakce a léčba se nemusí přerušovat.

-          Flamigel není mastný a nebrání tak radiační léčbě.

-          Flamigel vytvoří na místě tenký ochranný film, který kůži chrání.

-          Flamigel můžete používat v půběhu celého dne

-          Flamigel stačí nanášet opakovaně v tenké vrstvě

 

 Petra Dopiráková, specialistka na léčení ran na onkologickém oddělení ostravské nemocnice:

Již více než 10 let pracujeme s gelovým krytím Flamigel a při léčbě poradiačních kožních reakcí s ním máme ty nejlepší zkušenosti. K prevenci těchto kožních defektů jej úspěšně využíváme již druhým rokem.“

 

Jak používat?

flamigel - skládačka pro web-page-004

Jak předcházet nežádoucím účinkům radioterapie

 Jak předcházet nežádoucím účinkům radioterapie

  • Kůži zbytečně nedrážděte, neškrábejte, nevystavujte slunečnímu záření. Nepoužívejte  náplasti, parfémy a mýdla.

 

  • Noste volné a prodyšné oblečení,  pokud možno bavlněné prádlo. Postižené místo dostatečně větrejte.

 

  • Vyvarujte se extrémních teplot, nepoužívejte žádné studené či teplé obklady.

 

 

 

index

Vysvětlení základních pojmů a nejčastější dotazy

Co je radioterapie/ozařování

= léčebný postup, který s pomocí radioaktivity oslabuje a ničí buňky rakovinného nádoru. Cílem je „nahlodání“ nádoru před samotnou operací při co nejmenším poškození okolní zdravé tkáně. Používá se při léčení rakoviny prsu, rakoviny tlustého střeva, lymfomů (nádorů mízních uzlin), rakoviny prostaty a dalších. U velkých neoperovatelných nádorů je zásadní složkou léčby, často se využívá v kombinaci s chemoterapií.

Současná radioterapie probíhá na takzvaných lineárních urychlovačích, které dotyčný nádor bombardují ionizujícím zářením. Toto záření snášejí nádorové buňky zpravidla hůře než buňky normální, zdravé. Po zásahu dojde k poškození jejich základních funkcí, buňky ztratí schopnost se rozmnožovat (dělit) a odumřou.

 

Bolí to?

Samotné ozáření nebolí, není vůbec cítit. Mírná nevolnost, únava nebo nechutenství se může objevit po skončení procedury, zpravidla ale velmi brzy odezní – v případě jakýchkoliv problémů je možné ozařování kdykoliv přerušit.

Jak dlouho léčba trvá?

Celková délka léčby je pro každého pacienta jiná, pohybuje se ale kolem několika týdnů, přičemž do nemocnice docházíte denně, a to pouze v pracovních dnech.

 

Je potřeba dodržovat zvláštní režim?

Žádný speciální režim po ozařování není pevně daný, pokud jinak nestanoví lékař. Doporučuje se odpočinek a pravidelné zdravotní procházky. Důležitá je dieta bohatá na vitaminy a živiny, neboť tělo je po setkání s radioaktivitou oslabené.